Integracja systemów

Integrujemy systemy informatyczne w procesie zakupowym

Integracja systemów informatycznych pozwala na automatyzację procesów zakupowych. Nasz system klasy ERP pozwala na pełną integrację procesu zakupowego z systemami klientów. Dokonujemy tego poprzez:
• EDI
• OCI
• PUNCHOUT
• XML

Konsolidacja

Opłaca się konsolidować

I to nie tylko ze względu na możliwość uzyskania oszczędności na zakupie poszczególnych produktów czy usług. To uproszczenie procesu zarządzania relacjami z dostawcą. Mamy jedną umowę , fakturę, proces. Dzięki możliwości obsługi procesu przez mniejszą liczbę osób, bardziej racjonalnie wykorzystujemy zasoby firmy. Prostszy jest także sposób rozliczania za produkty czy usługi, bo najczęściej sięgamy wtedy po ryczałt oraz rozliczamy się w cyklach miesięcznych.

Konsolidacja źródłem oszczędności

W czasach, kiedy odbiorcy szukają nowych sposobów na kontrolę kosztów na coraz bardziej wymagającym rynku europejskim, konsolidacja dostawców, czyli redukcja liczby dostawców staje się coraz istotniejszą kwestią.

System bonusowy

Konsolidacja w relacjach dostawca odbiorca daje znakomite możliwości w tworzeniu systemów bonusowych będących swojego rodzaju zwieńczeniem owocnej współpracy. System ten może być oparty w głównej mierze na osiągniętych obrotach we wzajemnych relacjach i nie bez znaczenia pozostaje też aby był zaprojektowany pod kątem ułatwienia osiągania celów organizacji i opierał się na mierzalnych wskaźnikach efektywności.

Niniejsza Polityka dotyczy plików

Co to są pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do zapisu ustawień stron internetowych.

Do czego używane są pliki "cookies"

Pliki te umożliwiają zidentyfikować urządzenie użytkownika i dostosować stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Czy pliki "cookies" zawierają nasze dane osobowe?

Dane osobowe nie są przechowywane w tych plikach i nie można dzięki nim identyfikować osób.

Usuwanie plików "cookies"!

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w zależności od używanego oprogramowania.

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć niekorzystnie na działanie system internetowego.