Integracja systemów

Integrujemy systemy informatyczne w procesie zakupowym

Integracja systemów informatycznych pozwala na automatyzację procesów zakupowych. Nasz system klasy ERP pozwala na pełną integrację procesu zakupowego z systemami klientów. Dokonujemy tego poprzez:
• EDI
• OCI
• PUNCHOUT
• XML

Konsolidacja

Opłaca się konsolidować

I to nie tylko ze względu na możliwość uzyskania oszczędności na zakupie poszczególnych produktów czy usług. To uproszczenie procesu zarządzania relacjami z dostawcą. Mamy jedną umowę , fakturę, proces. Dzięki możliwości obsługi procesu przez mniejszą liczbę osób, bardziej racjonalnie wykorzystujemy zasoby firmy. Prostszy jest także sposób rozliczania za produkty czy usługi, bo najczęściej sięgamy wtedy po ryczałt oraz rozliczamy się w cyklach miesięcznych.

Konsolidacja źródłem oszczędności

W czasach, kiedy odbiorcy szukają nowych sposobów na kontrolę kosztów na coraz bardziej wymagającym rynku europejskim, konsolidacja dostawców, czyli redukcja liczby dostawców staje się coraz istotniejszą kwestią.

System bonusowy

Konsolidacja w relacjach dostawca odbiorca daje znakomite możliwości w tworzeniu systemów bonusowych będących swojego rodzaju zwieńczeniem owocnej współpracy. System ten może być oparty w głównej mierze na osiągniętych obrotach we wzajemnych relacjach i nie bez znaczenia pozostaje też aby był zaprojektowany pod kątem ułatwienia osiągania celów organizacji i opierał się na mierzalnych wskaźnikach efektywności.